Biksnim 4 gadiņi!

19.janvārī nosvinējām Brikšņa 4 gadu jubileju. Bija gan sapulce ar mērķu izvirzīšanu 2008.gadam, ar pagājušā gada apskatu un prezidenta un valdes vēlēšanām, gan spēlēs, dāvaniņas, pirts un sportiskajā daļā – pārājiens. Darba sparu un enerģiju visiem briksnēniem 2008.gadā! Paldies Intam, kas deva lielu ieguldījuma kluba aktivitāšu organizēšanā, un enerģiju un iedvesmu jaunajai prezidentei – Ilzei Bārai, kas Dita.


briksnim-4-gadi-sveikulos-061.jpg

Bildes skatiet šeit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *